My Autistic Self

Mijn blog over mezelf als autist en mijn ervaringen met autisme. Informatie en uitleg voor mensen zonder autisme, een kijk op de wereld vanuit iemand met autisme.

Tag: dit-is-autisme

See this page in:   

Tag: dit-is-autisme

 • Webinar Vera Helleman - Een review (22 Jun 2020)
  Vorige week woonde ik de webinar "De kracht van autisme" van Vera Helleman bij. De webinar werd via haar eigen website uitgezonden en ging over wat zij "De drie pijlers van autisme" noemde. Vandaag ga ik in op deze lezing.
 • Mooie kanten van mijn autisme (19 May 2020)
  Mij werd de vraag gesteld wat ik mooie kanten van mijn autisme vind. Ik vond dit een hele mooie vraag en schrijf er vandaag een stuk over. De mooie kanten van mijn autisme
 • Angst, stress, spanningen en autisme (13 May 2020)
  Ik heb een interview gehad bij Autisme in Context over angst, stress, spanningen en autisme. Dit interview is op hun YouTube kanaal "Angst en Autisme" gezet. Op dit kanaal zijn verschillende interviews te vinden met autisten die spreken over hun ervaringen met stress en spanning.
 • Hoe denk je positief? | Blijf blij (15 Apr 2020)
  Hoe blijf je nu eigenlijk positief denken? Wat voor trucs gebruik ik om positief te blijven en wat kun je doen als het allemaal tegen zit? In dit blog probeer ik antwoord te geven op deze vragen.
 • Tijd is een vreemd iets (25 Feb 2020)
  Tijd. Een begrip waar we niet bij stil staan. Ooit ontstaan en sinds dien onstuitbaar. Maar de beleving van het verlopen van de tijd is toch persoonlijker dan je zou denken.
 • Autisme is een constructie, geen ziekte | Nieuw wetenschappelijk onderzoek (11 Feb 2020)
  Recent is er nieuwe "primer" uitgekomen. Een soort "Troonrede" over de staat van het wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Dr. Ruby Sapphire vatte de hoofdpunten van dit onderzoek samen, waarin enkele interessante punten naar voren kwamen. Waaronder dat autisme een constructie is en geen ziekte!
 • Het begint allemaal met begrip hebben (29 Jan 2020)
  Om elkaar te kunnen begrijpen, respecteren en met elkaar te kunnen samen leven is in basis begrip nodig. Begrip voor neurodiversiteit, begrip voor jezelf, begrip voor een ander en begrip voor de realiteit. Dat dit ontbreekt bij sommige mensen en instantie is een onderwerp voor vandaag.
 • Wat is neurodiversiteit? (28 Nov 2019)
  Wat is neurodiversiteit nu eigenlijk? En waarom is het belangrijk? Hierop probeer ik antwoord te geven. Over acceptatie van neurodiversiteit en het gebruik tegen validisme.
 • Gebrek aan structuur (12 Nov 2019)
  Over het missen van interne structuur. Door dit gemis is de behoefte aan externe structuur veel sterker aanwezig. Externe structuur kan ook door mensen om me heen worden aangebracht.
 • Spinnenwebben in mijn hoofd (24 Oct 2019)
  Over hoe mijn gedachten tot stand komen en hoe ik verbindingen leg tussen verschillende dingen. Hoe het eigenlijk alles beïnvloed in mijn bestaan.
 • Mijn depressie en mijn herstel (14 Oct 2019)
  Over hoe ik als autist om ben gegaan met mijn depressie. Hoe ik ben hersteld en wat het voor mij heeft betekend om zo diep te zitten.
 • Theory of Mind - Anders Denken (17 Sep 2019)
  Over de Theory of Mind en anders denken dan neurotypische mensen. Dit is geen gebrek maar kan juist een kwaliteit zijn.
 • Eerlijkheid en andere misvattingen (27 Aug 2019)
  Er bestaan misvattingen rond autisme, geboren in generalisaties. Hier ga ik op een aantal daarvan in
 • Beelddenker (23 Jul 2019)
  Denken in beelden komt veel voor bij autisten. Hoe is het om zo te denken?
 • Positief autisme (08 Jul 2019)
  Autisme heeft ook mooie kanten! In deze post ga ik meer in op de positieve kanten van autisme. Om ook de positieve kanten van autisme eens onder de loep te nemen en de burger wat moed te geven.
 • Ik ben ik, zei de gek (03 Jul 2019)
  Over opgroeien met autisme zonder dat te weten. Mijn persoonlijk verhaal over het ontdekken van mijn autisme
 • Slapeloze nachten (27 Jun 2019)
  Nachten wakker liggen en hoe ik omga met het zijn van een nachtmens. Autisme en het missen van structuur
 • Sociale camouflage (25 Jun 2019)
  Sociale camouflage en autisme. Over hoe ik niet autistisch over kom en hoe het mijn dagelijks leven beïnvloed.
 • Stille wateren, diepe gronden (19 Jun 2019)
  Stille wateren van mijn gedachten. Over autisme en emoties herkennen, een persoonlijk verhaal.
 • Ondergevoeligheid en autisme (18 Jun 2019)
  Over ondergevoeligheid en autisme. Een post over een kant van autisme wat weinig mensen kennen.