My Autistic Self

Mijn blog over mezelf als autist en mijn ervaringen met autisme. Informatie en uitleg voor mensen zonder autisme, een kijk op de wereld vanuit iemand met autisme.

Tag: lezingen

See this page in:   

Tag: lezingen

  • De rol van voorlichter (04 Mar 2020)
    Het is belangrijk in de strijd voor acceptatie van autisme dat er voorlichting gegeven word over autisme. Zelf doe ik dat al door dit blog en door met mensen te spreken over autisme. Volgende week vrijdag til ik dat naar het volgende niveau!